امروزه با نو آوري هايي كه در زمينه ارتودنسي صورت گرفته، مي توان اينگونه ادعا كرد كه درمان ارتودنسي ديگر مختص كودكان نيست بلكه بزرگسالان نيز مي توانند براي برخورداري از دندانهايي سالم، منظم و زيبا از اين درمان بهره مند شوند. از سوي ديگر با انواع مختلف وسايل ارتودنسي مي توان سلايق مختلف را مد نظر قرار داد، حتي كساني كه تمايل ندارند اين وسايل در داخل دهان نمود ظاهري چنداني داشته باشد كه اين امر از طريق بهره گيري از ارتودنسي نامرئي صورت مي گيرد.